Skip to content

Välkommen till Brandgruppen Nord!

Vi erbjuder:
 • Brandskyddsbeskrivningar
 • Utrymningsplaner
 • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
 • Service och installation av brandskydd
 • Funktionsprovning av brandskydd
 • Utbildningar inom brandskydd
 • Hantering och utredning kring brandfarliga och explosiva varor
Utbildningar

Utbildningar

 • Heta arbeten
 • Grundläggande brandskydd
 • Praktisk släckövning
 • SBA Brandskyddsansvarig
 • Anläggningsskötare brandlarm
 • Anläggningsskötare sprinkler

Link
Produkter

Produkter

 • Brandsläckare
 • Brandposter
 • Utrymningsskyltar
 • Utrymningsplaner
 • Brandvarnare
 • Brandfiltar

Link
Tjänster

Tjänster

 • SBA
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Riskutredningar och explosionsklassningar
 • Riskanalyser
 • Utredningar, inventeringar och rationalisering av byggnadstekniskt brandskydd
Link
Service & Underhåll

Service & Underhåll

 • Service och Underhåll av brandsläckare
 • Service och Underhåll av brandposter
 • Kontroll och provning av brandlarm
 • Kontroll och provning av sprinklersystem
 • Kapacitetsprov av brandposter
 • Funktionsprovning av ventilationsbrandskydd
 • Funktionsprovning av brandgasfläktar

Link

Om Oss

Brandgruppen Nord startades med en vision om att göra skillnad – på riktigt.
Vägen dit består i att inte bara tala om för våra kunder vilka lagar och paragrafer som gäller utan att faktiskt handgripligen kunna hjälpa till att uppfylla dem.

För våra anställda prioriterar vi ett lustfyllt arbetsklimat och att var och en ska vara delaktiga i både sin egen och företagets utveckling.

Brandgruppen Nord erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter inom brandskydd.

Företaget har för avsikt att fortsätta växa och finns för närvarande i Umeå och Örnsköldsvik.

Brandgruppen Nord AB

Besöksadress Umeå:
Norra Obbolavägen 112A
904 22 Umeå

Brandgruppen Nord AB

Besöksadress Örnsköldsvik
Strandgatan 15A
891 33 Örnsköldsvik

Medlemmar i:
Brandskyddsföreningen
SVEBRA