Skip to content

Service och underhåll av brandskydd

 


All brandskyddsutrustning och säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn och underhåll för att på bästa sätt fungera över tid och kunna skydda egendom och liv från skador och olyckor.

Brandgruppen Nord hjälper till med kontroll, service och reparation av brandsläckare, brandposter, utrymningsvägar, branddörrar, rökluckor, brandlarm, sprinkler m.m. Allt arbete sker i enlighet med gällande lagar, regler och standarder från myndigheter och försäkringsbolag.

Service brandskydd, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

brandsläckaren