Skip to content

Anläggningsskötare brandlarm

Utbildning Anläggningsskötare Brandlarm

Då regler och standarder ständigt förnyas är utbildningen även lämplig för den som redan genomgått anläggningsskötarutbildning och ska uppdatera sina kunskaper.
Uppdatering av anläggningsskötarutbildning ska genomföras minst vart 5:e år.

Målgrupp:
Utbildningen är till för anläggningsskötare, blivande besiktningsmän samt för personer som behöver en grundläggande kunskap om brandlarmanläggningar så som fastighetsansvariga, brandskyddsansvariga eller personal inom räddningstjänsten.

Kursmål:
Syftet är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha:

 • Kunskap om brandlarmanläggningars omfattning och funktion.
 • Kunskap om anläggningsskötarens ansvar och befogenheter.
 • Kännedom om förebyggande brandskyddsarbete.
 • Underlag för att kunna utföra kontroller, provning och skötsel.

Kursinnehåll:

 • Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
 • Organisationer och regelverk
 • Allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
 • Systemuppbyggnad och komponenter
 • Brandlarmanläggningars funktion och omfattning
 • Skötsel- och Underhållskrav
 • Krav på Anläggningsskötare
 • Vad gäller vid bortkoppling?
 • Onödiga larm

Omfattning: Heldag

Utbildningsbevis: Efter genomgången kurs erhåller deltagarna ett utbildningsbevis.

Pris: 4 300:- /person

I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika (Gäller ej vid distans-/webutbildning).

Anläggningsskötare brandlarm, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Välkommen att boka utbildning

När du anmäler dig till något av våra kurstillfällen accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna administrera kursen samt våra allmänna villkor.

Utbildningsdatum:

Umeå 16 april 2024 – anläggningsskötare brandlarm – FULLBOKAD


Anläggningsskötare brandlarm Utbildning
*