Skip to content

Anläggningsskötare Sprinkler

Utbildning Anläggningsskötare Sprinkler

Då regler och standarder ständigt förnyas är utbildningen även lämplig för den som redan genomgått anläggningsskötarutbildning och ska uppdatera sina kunskaper.
Uppdatering av anläggningsskötarutbildning ska genomföras minst vart 5:e år.

Utbildningen passar även för boendesprinkler.

Målgrupp: Utbildningen är till för anläggningsskötare, blivande besiktningsmän samt för personer som behöver en grundläggande kunskap om sprinkleranläggningar så som fastighetsansvariga, brandskyddsansvariga eller personal inom räddningstjänsten.

Kursmål:
Syftet är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha:

 • Kunskap om sprinkleranläggningars omfattning och funktion.
 • Kunskap om anläggningsskötarens ansvar och befogenheter.
 • Kännedom om förebyggande brandskyddsarbete.
 • Underlag för att kunna utföra kontroller, provning och skötsel av sprinklersystem.

Kursinnehåll:

 • Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
 • Organisationer och regelverk för sprinkleranläggningar
 • Allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
 • Systemuppbyggnad och komponenter
 • Kontroll av riskklass och enklare dimensionering
 • Sprinkleranläggningars funktion och omfattning
 • Skötsel- och Underhållskrav
 • Krav på Anläggningsskötare
 • Vad gäller vid bortkoppling?
 • Åtgärder vid sprinkleraktivering

Omfattning: Heldag

Utbildningsbevis: Efter genomgången kurs erhåller deltagarna ett utbildningsbevis.

Pris: 4 300:- /person

I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika (Gäller ej vid distans-/webutbildning).

Sprinkler, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Välkommen att boka utbildning

När du anmäler dig till något av våra kurstillfällen accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna administrera kursen samt våra allmänna villkor.

Utbildningsdatum:

Umeå 17 april 2024 – Anläggningsskötare sprinkler – FULLBOKAD


Anläggningsskötare sprinkler Utbildning
*