Skip to content

Brandposter

Brandpost

Brandpost är ofta ett mycket bra brandredskap då det i regel har obegränsad mängd släckmedel, lång kastlängd och är lätta att använda.

Brandgruppen Nord har en mängd tillbehör och reservdelar, bland annat dimstrålrör med provtryckningsnippel. Dessa underlättar provtryckning av brandposter i enlighet med standarden för service och underhåll.

Brandredskap behöver regelbundet underhålls för att de ska fungerar över tid. En skadad eller ej fungerande brandpost kan vara förödande vid ett tillbud.

Genom att teckna ett serviceavtal med oss säkerställer vi att era brandredskap underhålls i enlighet med gällande lagar, regler och standarder.

Brandpost, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Brandpost, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå