Skip to content

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning

  • Brandgruppen Nord hjälper till genom hela byggprocessen. Från projekteringshandling till kontroll av utförandet och sedermera relationshandling. Relationshandlingen utgör brandskyddsdokumentation och måste finnas framme för att erhålla slutbesked. Vår erfarenhet är att många fel i såväl projekterings- och utförandeskedet går att förebygga genom brandkonsultens delaktighet genom hela projektet.
  • Vi genomför projektering enligt både förenklad och analytisk dimensionering. Det senare är i regel mer komplext men innebär ofta möjligheter till större frihet i funktionsmässig och estetiskt utformning.
  • Vi hjälper till med brandskydd under byggtid genom att upprätta brandskyddsplan samt, om behov av detta finns, genomföra regelbundna kontroller.

BrandskyddsbeskrivningSundsvallUmeåÖrnsköldsvikLuleåSkellefteå

Brandskyddsbeskrivning, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå