Skip to content

Brandsläckare

Brandsläckare

Olika handbrandsläckare är anpassade för olika användningsområden och miljöer. Att ha rätt brandskydd på rätt plats är mycket viktigt och kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof.

Brandgruppen Nord tillhandahåller ett brett utbud av brandsläckare med exempelvis släckmedel av pulver, skum, koldioxid, vatten och flera andra släckmedel. Samtliga brandsläckare är godkända enligt SS-EN 3.

Brandredskap behöver regelbundet underhållas för att de ska fungerar över tid. En skadad eller ej fungerande brandsläckare kan vara förödande vid ett tillbud.

Genom att teckna ett serviceavtal med oss säkerställer vi att era brandredskap underhålls i enlighet med gällande lagar, regler och standarder.

Brandsläckare, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå