Skip to content

Brandvarnare

Brandvarnaren är många gånger den viktigaste brandskyddsutrustningen.

En brandvarnare reagerar snabbt på den farliga röken och varnar de som finns i närheten.

Varje hem bör vara försedd med brandvarnare och installationen av brandvarnare tar i regel bara några minuter. Fler brandvarnare ger ett bättre skydd genom att man får en tidigare upptäckt. I hyreshus är det normalt fastighetsägaren som ansvarar för att tillse brandvarnare finns installerat. I ett bostadsrättshus ligger ansvaret normalt på föreningens styrelse.

Brandvarnare finns i flera olika utföranden med olika egenskaper anpassade för olika miljöer.

Brandgruppen Nord levererar och monterar flera olika typer av brandvarnare och hjälper er med konsultation och råd så ni får rätt brandvarnare för just eran verksamhet och miljö.