Skip to content

Första hjälpen och HLR

Första hjälpen och HLR

Målgrupp
Utbildningen Första hjälpen och HLR för vuxna riktar sig till alla, såväl privatpersoner som anställda på företag eller organisationer. I arbetslivet är den en viktig del i företagets/ organisationens uppfyllande av lagkrav (AML/ LSO). Kursen består av en del teori och en del praktisk träning och sker i enlighet med HLR-Rådets riktlinjer.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

 • Grunderna inom första hjälpen (L-ABCDE)
 • Bedöma en livshotande situation och vara motiverad att ingripa
 • Skapa öppen luftväg
 • Placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Stoppa blödningar och lägga förband på öppna sår
 • Känna igen symptom på , och ge första hjälpen vid akuta sjukdomstillstånd
 • Utföra hjärt- och lungräddning på vuxen med hjärtstartare

Kursinnehåll:

 • Stabilt sidoläge
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Stroke
 • Krampanfall
 • Okontrollerad blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Diabetes
 • Allergi
 • Nack- och ryggskador
 • Bränn- och frätskador
 • Praktiska övningar
 • Demonstration av hjärtstartare

Omfattning: 4 timmar

Pris: Kontakta oss för offert

Utbildningsbevis: Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagarna ett utbildningsbevis

Brandskyddsutbildning, Grundläggande brandskyddSundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Intresseanmälan
Första hjälpen intresseanmälan
Brandskyddsutbildning, Grundläggande brandskydd, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå