Skip to content

Grundläggande brandskydd

Brandskyddsutbildning i Grundläggande brandskydd

Målgrupp:
Brandskyddsutbildningen vänder sig till alla anställda. 

Kursinnehåll:
Genomgång av grundläggande brandskydd i form av:

  • Brandteori: Hur brand uppkommer, utvecklas och sprids.
  • Lagar, föreskrifter och ansvar
  • Utrymning
  • Brandrisker på arbetsplatsen
  • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
  • Handlingsplan vid brand.
  • Praktisk släckövning

Omfattning: 3-4 timmar

Pris: Kontakta oss för offert

Utbildningsbevis: Efter genomgången kurs erhåller deltagarna ett utbildningsbevis.

Brandskyddsutbildning, Grundläggande brandskyddSundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Intresseanmälan
Grundläggande brandskydd intresseanmälan
Brandskyddsutbildning, Grundläggande brandskydd, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå