Skip to content

Grundläggande brandskydd

Brandskyddsutbildning i Grundläggande brandskydd

Målgrupp:
Brandskyddsutbildningen vänder sig till alla anställda. Kombinera gärna med praktisk släckövning.

Kursinnehåll:
Teoretisk genomgång av grundläggande brandskydd i form av:

  • Brandteori: Hur brand uppkommer, utvecklas och sprids.
  • Lagar, föreskrifter och ansvar
  • Utrymning
  • Brandrisker på arbetsplatsen
  • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
  • Handlingsplan vid brand.

Omfattning: 2-3 timmar

Kostnad: 1.750:-

I priset ingår fika

Utbildningsbevis: Efter genomgången kurs erhåller deltagarna ett utbildningsbevis.

Brandskyddsutbildning, Grundläggande brandskyddSundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Brandskyddsutbildning, Grundläggande brandskydd, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå