Skip to content

Heta arbeten

Utbildning Heta Arbeten

Heta arbeten är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 gett en radikal minskning av antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och minskat skadekostnaderna av dessa med över 75 procent. Konceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren. Föreläsaren är certifierad av Brandskyddsföreningen.

Målgrupp:
Utbildningen Heta Arbeten vänder sig till dig som arbetar med, är tillståndgivare för eller brandvakt vid tillfälliga heta arbeten. Utbildningen utförs utifrån Brandskyddsföreningens koncept för heta arbeten. Föreskrifterna om heta arbeten finns i företagsförsäkringar vilket innebär att alla entreprenörer, hantverkare och fastighetsägare behöver följa dessa regler. Uppdatering av certifikat ska ske minst vart 5:e år.

Certifikat:
Efter genomgången kurs ska varje kursdeltagare utföra kunskapsprov med godkänt resultat för att erhålla certifikat vilket är gällande i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Omfattning: Heldag

Pris:
3 000:- /person

I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika (Gäller ej vid distans-/webutbildning).

Välkommen att boka utbildning

När du anmäler dig till något av våra kurstillfällen accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna administrera kursen samt våra allmänna villkor.

Utbildningsdatum:

Umeå 18 Juni 2024 – Heta arbeten


Heta Arbeten Utbildning
*

Heta arbeten, UtbildningSundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Heta arbeten, UtbildningSundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Heta arbeten, UtbildningSundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Utbildning heta arbeten, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå