Skip to content

Nödbelysning

Utrymningsskyltar samt Nödbelysningsarmaturer

Syftet med nödbelysning och utrymningsskyltar är att främja utrymningsmöjligheterna vid brand eller annan fara.
Det ska vara enkelt att hitta ut, även i mörker eller vid strömavbrott.
Nödbelysning lyser upp ytan man förflyttar sig över vid utrymning och utrymningsskyltar visar var utrymningsvägar är placerade.
Båda formerna av armatur kräver service och underhåll för att fungera över tid. Lysrör, ljuskällor och elektronik ska kontrolleras och vid behov bytas ut.
Brandgruppen Nord levererar och monterar utrymningsskyltar och nödbelysningsarmaturer för olika ändamål och miljöer. Vi hjälper även till med kontroller och underhåll av dessa.