Skip to content

Praktisk släckövning

Utbildning Praktisk släckövning

Målgrupp:
Kursen Praktisk släckövning vänder sig till alla anställda. 

Kursinnehåll:
Kortare teoretisk genomgång om brandsläckare samt släckteknik. Därefter får deltagarna öva på att släcka en riktig brand med hjälp av handbrandsläckare.

Omfattning: 1-2 h

Pris: Kontakta oss för offert. Beroende på deltagare.

Utbildningsbevis:
Efter genomgången kurs erhåller deltagarna ett utbildningsbevis.

Praktisk släckövning, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Intresseanmälan
Praktisk släckövning intresseanmälan
Praktisk släckövning, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå