Skip to content

Riskanalyser

Det är lätt att bli blind för den egna verksamheten. Brandgruppen Nord utför riskanalyser på alltifrån hela organisationer och industrier till isolerade processer. Vi tar fram åtgärdsförslag för att minska sannolikheten och/eller konsekvensen för oönskade skadehändelser på människor, miljö och egendom.