Skip to content

Riskutredningar & Explosionsklassningar

  • Vi hjälper er med ansökning eller förnyelse av tillstånd för hantering av brandfarlig vara utifrån LBE. Utifrån aktuell verksamhet och riskbild hjälper Brandgruppen Nord er att hitta rätt riskanalysmetod samt att ta fram riskutredning vilket normalt utgör en del av ansökan.
  • Brandgruppen Nord tar fram explosionskyddsdokumentation och klassningsplaner utifrån ATEX-direktiven.