Skip to content

SBA Brandskyddsansvarig

Systematiskt brandskyddsarbeteSBA

Info om kursen:
Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt ha en brandskyddansvarig. Kursen behandlar främst vilket ansvar man har som brandskyddsansvarig samt hur man ska gå till väga för att fullgöra det ansvaret. Med denna kurs får du en god grundutbildning för att kunna koordinera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Målgrupp:
Denna kurs riktar sig till dig som är brandskyddsansvarig inom din organisation.

Kursmål:
Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna:

 • Påbörja sitt SBA
 • Organisera sitt SBA
 • Koordinera brandsäkerheten i samband med förändringar såsom t.ex. om- eller tillbyggnationer.
 • Säkerställa att organisationen följer aktuella lagar och regler.

Kursinnehåll:

 • Lagstiftning och andra aktuella regler,
 • Ansvar
 • Brandskyddsorganisation
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Organisatoriskt brandskydd och nödlägesberedskap
 • Kommunens tillsyn
 • Hur brandskyddet ska dokumenteras och följas upp.

Omfattning: Heldag

Pris: 3 900:-/person
I priset ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika (Gäller ej vid distans-/webutbildning).

I kursen ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika

Utbildningsbevis:
Efter genomgången kurs erhåller deltagarna ett utbildningsbevis.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå

Välkommen att boka utbildning

När du anmäler dig till något av våra kurstillfällen accepterar du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna administrera kursen samt våra allmänna villkor.

Utbildningsdatum:

Distans, 25 januari 2024 – SBA Brandskyddsansvarig


Brandskyddsansvarig
*
SBA, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå