Skip to content

SBA

  • Vi hjälper till med att inventera och värdera det befintliga brandskyddet. Detta utgör sedan grund för organisationens systematiska brandskyddsarbete vilket Brandgruppen Nord hjälper er att ta fram. Vi hjälper också till att justera och/eller revidera ert befintliga SBA.
  • Vi har lång praktisk erfarenhet att byggnadstekniskt brandskydd och kan hjälpa till att utföra kontroll och avancerad funktionsprovning av aktivt brandskydd. Detta innefattar t.ex. brandlarmanläggningar, ventilationsbrandskydd, sprinkleranläggningar, brandpostnät och nödbelysningsanläggningar.
  • Vi hjälper er med service av släckutrustning.