Skip to content

Utredningar, inventeringar och rationalisering av byggnadstekniskt brandskydd

  • Vi hjälper er med att utreda hela ert byggnadstekniska brandskydd eller specifika frågeställningar gällande densamma. Detta kan innefatta var brandcellsgränser finns eller borde finnas, huruvida rökluckor är möjliga att rationalisera bort eller om utrymningssäkerheten är tillfyllest.