Skip to content

Utrymningsplaner

Utrymningsplan

Vid brand eller annan nödsituation som kräver utrymning är det viktigt med tydliga och enkla instruktioner.

En utrymningsplan är ett hjälpmedel som ger snabb och enkel vägledning vid en nödsituation.

Utrymningsplanen innehåller uppgifter om utrymningsvägar, instruktioner vid brand eller annan fara samt även placering av släckredskap och information om återsamlingsplats.

Brandgruppen Nord upprättar, levererar och monterar utrymningsplaner och kan även hjälpa till med insatsplaner och andra ritningstjänster.

UtrymningsplanSundsvallUmeåÖrnsköldsvikLuleåSkellefteå

Utrymningsplan, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Skellefteå